Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima z izbor u zvanje za už naučnui oblast Interna medicina

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci, na sjednici održanoj 24.10. 2012. godine, donijelo je Odluku br 18-3-742 kojom je obrazovana Komisija za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izještaja za izbor nastavnika Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci za užu naučnu oblast Interna medicina, u sljedećem sastavu:
1. Dr Snježana Popović Pejičić, redovni profesor, uža naučna oblast Interna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Milan Antonić, redovni profesor, uža naučna oblast Interna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, član
3. Dr Sandra Hotić Lazarević, redovni profesor, uža naučna oblast Interna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član podnosi: 

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnui oblast Interna medicina Marinko Vučić