Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Metodika razredne nastave

Izbori u zvanjaFilozofski fakultet

Nastavno-naučno veće Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci na sednici održanoj 08.10.2012. godine, izabralo  je u Komisiju za pisanje izveštaja za izbor jednog nastavnika za užu naučnu oblast Metodika razredne nastave na nastavnom predmetu Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Komisija u sastavu:
1. dr Miomir Milinković, redovni profesor Učiteljskog fakulteta u Užicu,  Univerziteta u Kragujevcu, za užu nastavnu oblast Metodika nastave srpskog jezika i književnosti, Srpski jezik, Književnost za decu, Retorika;
2. dr Stana Smiljković, redovni profesor Učiteljskog fakulteta u Vranju, Univerziteta u Nišu, za užu nastavnu oblast Metodika nastave srpskog jezika i književnosti, Srpski jezik, Književnost za decu,
3. dr Mile Ilić, redovni profesor Metodike razredne nastave Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci,
4. dr Mladen Šukalo, redovni profesor Opšte književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci,  nakon uvida u dobijeni materijal daje sledeći

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Metodika razredne nastave Ljubomir Milutinović