Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Urbanizam i planiranje prostora

Izbori u zvanjaArhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Arhitektonsko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci broj 14/3.1394/12 od 28.11.2012. godine, obrazovana je Komisija za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademsko zvanje saradnika za užu naučnu oblast Urbanizam i planiranje prostora, u sastavu:
1. Dr Miodrag Ralević, redovni profesor, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, uža naučna oblast Urbanizam i planiranje prostora - predsjednik komisije;
2. Dr Aleksandra Đukić, docent, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, uža naučna oblast Urbanizam i planiranje prostora - član komisije;
3. Dr Brankica Milojević, docent, Arhitektonsko-građevinski fakultet Banja Luka, uža naučna oblast Urbanizam i planiranje prostora - član komisije;

Komisija je nakon razmatranja konkursnog materijala, Nastavno-naučnom vijeću Arhitektonsko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci podnijela na dalji postupak sljedeći:

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Urbanizam i planiranje prostora Dubravko Aleksić