Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za užu umjetničku oblast Etnomuzikologija, Etnologija, Etnokoreologija

Izbori u zvanjaAkademija umjetnosti

Na osnovu člana 71. stav 7 Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 73/10 i 104/11 i člana 54. Statuta Univerziteta u Banja Luci), Nastavno-umjetničko vijeće Akademije umjetnosti je na sjednici održanoj dana 28.11.2012. godine donijelo odluku o obrazovanju Komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u saradničko zvanje na studijskom programu Muzičke umjetnosti, za užu naučnu oblast Etnomuzikologija, na predmetima Etnomuzikologija 1-10, Etnologija 1-8, Etnokoreologija 1-10, Etnomuzikologija 1, 2 i Etnokoreologija1, 2 u sledećem sastavu:
1. dr Dimitrije Golemović, redovni profesor, uža naučna oblast Etnomuzikologija, Fakultet muzičke umetnosti Beograd - predsjednik
2. dr Olivera Vasić, redovni profesor, uža naučna oblast Etnologija i Etnokoreologija, Fakultet muzičke umetnosti Beograd - član;
3. dr Milorad Kenjalović, redovni profesor, uža naučna oblast Etnomuzikologija, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci - član. 

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za užu umjetničku oblast Etnomuzikologija, Etnologija, Etnokoreologija Ivana Rosić