Навигација
Viber

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за ужу умјетничку област Етномузикологија, Етнологија, Етнокореологија

Избори у звањаАкадемија умјетности

На основу члана 71. став 7 Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске број 73/10 и 104/11 и члана 54. Статута Универзитета у Бања Луци), Наставно-умјетничко вијеће Академије умјетности је на сједници одржаној дана 28.11.2012. године донијело одлуку о образовању Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у сарадничко звање на студијском програму Музичке умјетности, за ужу научну област Етномузикологија, на предметима Етномузикологија 1-10, Етнологија 1-8, Етнокореологија 1-10, Етномузикологија 1, 2 и Етнокореологија1, 2 у следећем саставу:
1. др Димитрије Големовић, редовни професор, ужа научна област Етномузикологија, Факултет музичке уметности Београд - предсједник
2. др Оливера Васић, редовни професор, ужа научна област Етнологија и Етнокореологија, Факултет музичке уметности Београд - члан;
3. др Милорад Кењаловић, редовни професор, ужа научна област Етномузикологија, Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци - члан. 

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за ужу умјетничку област Етномузикологија, Етнологија, Етнокореологија Ивана Росић