Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Fizička hemija, nauka o polimerima, elektrohemija, suve ćelije, baterije, gorive ćelije, korozija metala, elektroliza

Izbori u zvanjaPrirodno-matematički fakultet

Sastav Komisije:
1. Predsjednik: dr Rada Petrović, docent, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, uža naučna oblast: Fizička hemija
2. Član: dr Dragan Tošković, redovni profesor, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, uža naučna oblast: Fizička hemija
3. Član: dr Dijana Jelić, docent, Medicinski fakultet, Studijski program Farmacija, Univerzitet u Banjoj Luci, uža naučna oblast: Fizička hemija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Fizička hemija, nauka o polimerima, elektrohemija, suve ćelije, baterije, gorive ćelije, korozija metala, elektroliza Sanja Krnetić