Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Silviekologija

Izbori u zvanjaŠumarski fakultet

Sastav Komisije:
Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Šumarskog fakulteta br. 468/143 na šestoj sjednici održanoj 26.04.2013. godine formirana je Komisija za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Silviskologija, na nastavnim predmetima Šumarska pedologija i Erozija i konzervacija zemljišta u sljedećem sastavu:
1. Predsjednik: dr Milan Knežević, redovni profesor, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, uža naučna oblast Ekologija, predmeti Pedologija i Šuma i životna sredina
2. Član: dr Milivoj Marković, redovni profesor, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, uža naučna oblast Zemljište i voda, predmeti Pedologija, Melioracija zemljišta, Zemljište i melioracija; Melioracija i uređenje zemljišta
3. Član: dr Zoran Govedar, vanredni profesor, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, uža naučna oblast Gajenje šuma, predmeti Ekologija gajenja šuma i Gajenje šuma I

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Silviekologija Marijana Kapović