Navigacija
Viber

Konferencija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Poštovani članovi akademske zajednice,

Imamo čast i zadovoljstvo da Vas pozovemo na konferenciju na kojoj će biti predstavljena studija "Pravni aspekti borbe protiv korupcije u visokom obrazovanju - de lege lata i de lege ferenda", rađena u okviru projekta "Angažovanje studenata postdiplomskih studija iz BiH u susret evropskim integracijama".

Konferencija će biti održana 27.06.2013. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci u sali br. 78 (sala IV godine), sa početkom u 12.30 časova.

U nastavku se nalaze dnevni red konferencije i kratak podsjetnik, dok je kompletan sadržaj studije dostupan na internet stranici Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.


Dnevni red Konferencije

POLICY MEMO