Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Informacione nauke i biofizika (razvoj softvera) na nastavne predmete Hemijska inforatika, Algoritam računarske geometrije, Teorija formalnih jezika Teorijske osnove računa

Izbori u zvanjaPrirodno-matematički fakultet