Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Specifične književnosti - angloamerička književnost

Izbori u zvanjaFilološki fakultet

Sastav Komisije:
1. Dr Tatjana Bijelić, vanredni profesor, Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, uža naučna oblast Specifične književnosti - angloamerička književnost, predsjednik
2. Dr Zoran Paunović, redovni profesor, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, uža naučna oblast Aglistika - engleska književnost, član
3. Dr Petar Penda, vanredni profesor, Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, uža naučna oblast Specifične književnosti - angloamerička književnost, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Specifične književnosti - angloamerička književnost Dijana Tica