Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Nacionalna istorija

Izbori u zvanjaFilozofski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci broj 02/04-3.1537-101/13, imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u zvanje u sastavu:
1. Dr Marko Šuica, docent, predsjednik
2. Dr Radivoj Radić, redovni profesor, član
3. Dr Darko Gavrilović, redovni profesor, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Nacionalna istorija Aranđel Smiljanić