Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Opšta pedagogija

Izbori u zvanjaFilozofski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u zvanje u sastavu:
1. Dr Drago Branković, redovni profesor, uža naučna oblast Osnovi pedagogije i Teorija vaspitanja, Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Milka Oljača, redovni profesor, uža naučna oblast Androgogija, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, član
3. Dr Brane Mikanović, redovni profesor, uža naučna oblast Osnovi pedagogije, Teorija vaspitanja i Pedagogija slobodnog vremena, Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Opšta pedagogija Nebojša Macanović