Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Nacionalna istorija

Izbori u zvanjaFilozofski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja u sastavu:

1. Dr Marko Šuica, docent Filozofskog fakulteta u Beogradu (uža naučna oblast Nacionalna istorija), predsjednik
2. Dr Radivoj Radić, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beograd (uža naučna oblast Opšta Istorija), član
3. Dr Darko Gavrilović, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci,  uža naučna oblast Nacionalna istorija i Opšta istorija, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Nacionalna istorija Boris Babić