Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Nacionalna istorija

Izbori u zvanjaFilozofski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci izabrana je Komisija za pisanje izvještaja za izbor jednog nastavnika za užu naučnu oblast Nacionalna istorija. Komisija u sastavu
1. Dr Darko Gavrilović, redovni profesor za uže naučne oblasti Nacionalna istorija i Opšta istorija, Filozofski fakultet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Dejan Mikavica, vanredni profesor za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet u Novom Sadu, član
3. Dr Radivoj Radić, redovni profesor za užu naučnu oblast Opšta istorija, Filozofski fakultet u Beogradu, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Nacionalna istorija Dragiša Vasić