Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Nuklearna fizika

Izbori u zvanjaPrirodno-matematički fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkurnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u zvanje, u sastavu:
1. Dr Ivan Aničić, redovni profesor u penziji, uža naučna oblast Nuklearna fizika, Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu, predsjednik 
2. Dr Ištvan Bikit, vanredni profesor, uža naučna oblast Nuklearna fizika, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, član
3. Dr Jovan Puzović, vanredni profesor, uža naučna oblast Nuklearna fizika, Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu, član

   Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Nuklearna fizika Dragana Todorović