Navigacija
Viber

Seminar sa patnerima iz Austrije na teme „Saradnja u okviru oblasti obrazovanja"

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

U organizaciji Trgovinskog odjela ambasade Austrije u Bosni i Hercegovini, dana 16.10.2013. godine u hotelu „Vidović“ u Banjoj Luci održan je seminar tokom kojeg su se susreli predstavnici visokoškolskih i drugih institucija iz Austrije, predstavnici visokoškolskih ustanova iz Republike Srpske, te Agencije za akreditaciju i obezbjeđenje kvaliteta Bosne i Hercegovine.

Seminar sa patnerima iz Austrije na teme „Saradnja u okviru oblasti obrazovanja"

Predstavnici Univerziteta u Banjoj Luci: prorektor za međunarodnu saradnju prof. dr Valerija Šaula i stručni saradnik za međunarodnu saradnju Jelena Rožić, upoznale su prisutne sa iskustvima Univerziteta u Banjoj Luci u oblasti međunarodne saradnje.

Seminar sa patnerima iz Austrije na teme „Saradnja u okviru oblasti obrazovanja"

Na seminaru su se predstavili i austrijski učesnici sa Univerziteta primijenjenih nauka FH Jonneum i Međunarodnog koledža za turizam i menadžment (ITM GmbH), te predstavnici centara i agencija koje se bave izdavanjem sertifikata koji potvrđuju standard obrazovanja iz područja poslovne administracije (EBC*L International-European Business Competence* Licence) i cjeloživotnim učenjem tj. konsultovanjem i obukom u cilju povećanja kvaliteta osoblja u kompanijama (Alexander Rossegger Trainig & Beratung), kao i predstavnici posebnog odjeljenja Privredne komore Austrije zaduženog za organizaciju kurseva, seminara i radionica u cilju obučavanja polaznika novim znanjima i inovacijama iz raznih područja privrede, sa posebnim naglaskom na primjenu stečenih znanja u poslovnoj praksi  (WIFI International).

Seminar sa patnerima iz Austrije na teme „Saradnja u okviru oblasti obrazovanja"

Pored predstavljanja pozitivnih primjera saradnje, kako sa samom ambasadom Austrije u Bosni i Hercegovini, u okviru koje je uspostavljena i „Austrijska biblioteka“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, tako i sa partnerima iz Austrije, posebno sa Univerzitetom Karl Franc u Gracu, učesnici seminara sa Univerziteta u Banjoj Luci su uspostavili kontakte za buduću saradnju sa prestižnim ustanovama iz Austrije.