Навигација
Viber

Семинар са патнерима из Аустрије на теме „Сарадња у оквиру области образовања"

Универзитет у Бањој ЛуциОпште

У организацији Трговинског одјела амбасаде Аустрије у Босни и Херцеговини, дана 16.10.2013. године у хотелу „Видовић“ у Бањој Луци одржан је семинар током којег су се сусрели представници високошколских и других институција из Аустрије, представници високошколских установа из Републике Српске, те Агенције за акредитацију и обезбјеђење квалитета Босне и Херцеговине.

Семинар са патнерима из Аустрије на теме „Сарадња у оквиру области образовања"

Представници Универзитета у Бањој Луци: проректор за међународну сарадњу проф. др Валерија Шаула и стручни сарадник за међународну сарадњу Јелена Рожић, упознале су присутне са искуствима Универзитета у Бањој Луци у области међународне сарадње.

Семинар са патнерима из Аустрије на теме „Сарадња у оквиру области образовања"

На семинару су се представили и аустријски учесници са Универзитета примијењених наука FH Jonneum и Међународног колеџа за туризам и менаџмент (ITM GmbH), те представници центара и агенција које се баве издавањем сертификата који потврђују стандард образовања из подручја пословне администрације (EBC*L International-European Business Competence* Licence) и цјеложивотним учењем тј. консултовањем и обуком у циљу повећања квалитета особља у компанијама (Alexander Rossegger Trainig & Beratung), као и представници посебног одјељења Привредне коморе Аустрије задуженог за организацију курсева, семинара и радионица у циљу обучавања полазника новим знањима и иновацијама из разних подручја привреде, са посебним нагласком на примјену стечених знања у пословној пракси  (WIFI International).

Семинар са патнерима из Аустрије на теме „Сарадња у оквиру области образовања"

Поред представљања позитивних примјера сарадње, како са самом амбасадом Аустрије у Босни и Херцеговини, у оквиру које је успостављена и „Аустријска библиотека“ на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци, тако и са партнерима из Аустрије, посебно са Универзитетом Карл Франц у Грацу, учесници семинара са Универзитета у Бањој Луци су успоставили контакте за будућу сарадњу са престижним установама из Аустрије.