Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Uvod u filozofiju

Izbori u zvanjaFilozofski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja u sastavu:
1. Prof dr Miroslav Drinić, predsjednik
2. Prof dr Željko Škuljević, član
3. Prof dr Zoran Arsović, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Uvod u filozofiju Markus Manolović