Navigacija
Viber

Prošireni kolegijum raspravljao o Prijedlogu pravilnika o oblastima obrazovanja i angažovanju akademskog osoblja na drugim visokoškolskim ustanovama

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Na sjednici Proširenog kolegijuma Univerziteta u Banjoj Luci održanoj 12. 11. 2013. godine, ponovo se pred  članovima Kolegijuma našao Prijedlog pravilnika o oblastima obrazovanja. Ovaj put prezentovani su  zaključci, odnosno prijedlozi korekcija pravilnika  četiri radne grupe formirane zaključkom Kolegijuma sa sjednice održane  15. oktobra 2013. godine. Uz napomenu da će zaključci ove četiri grupe, odnosno strukovna vijeća biti dostavljeni Ministarstvu prosvjete i kulture RS i Rektorskoj konferenciji RS, Prošireni kolegijum je na osnovu tih zaključaka zauzeo jedinstven stav da navedeni Prijedlog pravilnika ne bi trebao da se koristi kao podloga za izbor u naučno-nastavnička zvanja.

Zaključkom Proširenog kolegijuma, takođe je ministru  prosvjete upućen prijedlog  da se još uvijek ne donosi ovaj pravilnik, imajući u vidu različitost pojedinačnih prijedloga univerziteta u RS, ali i činjenicu da je Prijedlog pravljen na osnovu radne verzije klasifikacije oblasti obrazovanja Ujedinjenih nacija, te da bi trebalo sačekati da organi UN zvanično usvoje ovaj akt,  što se očekuje do kraja ovog mjeseca.

Na dnevnom redu Proširenog kolegijuma našla se i Informacija o podnesenim zahtjevima akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci za rad na drugoj visokoškolskoj ustanovi. Nakon opširne diskusije, Prošireni kolegijum je zaključio da će se ovo pitanje rješavati u skladu sa važećim pravilnikom kojim je regulisano angažovanje nastavnika Univerziteta na drugim Visokoškolskim ustanovama.

Takođe, na sjednici Kolegijuma je dogovoreno da se uputi zahtjev fakultetima da do kraja ove kalendarske godine analiziraju  važeći Pravilnik o postupku davanja saglasnosti  za rad akademskog osoblja UNBL na drugoj visokoškolskoj ustanovi, te da  informišu ovo tijelo da li smatraju da  ima potrebe da se on mijenja.