Навигација
Viber

Проширени колегијум расправљао о Приједлогу правилника о областима образовања и ангажовању академског особља на другим високошколским установама

Универзитет у Бањој ЛуциОпште

На сједници Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци одржаној 12. 11. 2013. године, поново се пред  члановима Колегијума нашао Приједлог правилника о областима образовања. Овај пут презентовани су  закључци, односно приједлози корекција правилника  четири радне групе формиране закључком Колегијума са сједнице одржане  15. октобра 2013. године. Уз напомену да ће закључци ове четири групе, односно струковна вијећа бити достављени Министарству просвјете и културе РС и Ректорској конференцији РС, Проширени колегијум је на основу тих закључака заузео јединствен став да наведени Приједлог правилника не би требао да се користи као подлога за избор у научно-наставничка звања.

Закључком Проширеног колегијума, такође је министру  просвјете упућен приједлог  да се још увијек не доноси овај правилник, имајући у виду различитост појединачних приједлога универзитета у РС, али и чињеницу да је Приједлог прављен на основу радне верзије класификације области образовања Уједињених нација, те да би требало сачекати да органи УН званично усвоје овај акт,  што се очекује до краја овог мјесеца.

На дневном реду Проширеног колегијума нашла се и Информација о поднесеним захтјевима академског особља Универзитета у Бањој Луци за рад на другој високошколској установи. Након опширне дискусије, Проширени колегијум је закључио да ће се ово питање рјешавати у складу са важећим правилником којим је регулисано ангажовање наставника Универзитета на другим Високошколским установама.

Такође, на сједници Колегијума је договорено да се упути захтјев факултетима да до краја ове календарске године анализирају  важећи Правилник о поступку давања сагласности  за рад академског особља УНБЛ на другој високошколској установи, те да  информишу ово тијело да ли сматрају да  има потребе да се он мијења.