Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Bolesti zuba

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u zvanje u sastavu:

1. Dr Slavoljub Živković, redovni profesor, uža naučna oblast Bolesti zuba, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, predsjednik
2. Dr Ivana Stojšin, docent, uža naučna oblast Bolesti zuba, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, član
3. Dr Jovan Vojinović, redovni profesor, uža naučna oblast Dječija i preventivna stomatologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Bolesti zuba Ognjenka Janković i Sanja Ilić