Навигација
Viber

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Болести зуба

Избори у звањаМедицински факултет

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:

1. Др Славољуб Живковић, редовни професор, ужа научна област Болести зуба, Медицински факултет Универзитета у Београду, предсједник
2. Др Ивана Стојшин, доцент, ужа научна област Болести зуба, Медицински факултет Универзитета у Новом Саду, члан
3. Др Јован Војиновић, редовни професор, ужа научна област Дјечија и превентивна стоматологија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Болести зуба Огњенка Јанковић и Сања Илић