Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Računarske nauke

Izbori u zvanjaElektrotehnički fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, u sastavu:

1. Dr Zoran Jovanović, redovni profesor, uža naučna oblast: Računarska tehnika i informatika, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, predsjednik
2. Dr Dušan Malbaški, redovni profesor, uža naučna oblast: Računarske nauke, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, član
3. Dr Slavko Marić, redovni profesor, uža naučna oblast: Računarske nauke, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član 

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Računarske nauke Zoran Đurić i Dražen Brđanin