Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Fizika fluida i plazma

Izbori u zvanjaPrirodno-matematički fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u zvanje u sastavu:

1. Dr Olivera Šašić, vanredni profesor, uža naučna oblast Fizika, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu, predsjednik
2. Dr Srđan Bukvić, redovni profesor, uža naučna oblast Fizika jonizovanih gasova, Fizički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Branko Predojević, vanredni profesor, uža naučna oblast Atomska, molekularna i hemijska fizika, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Fizika fluida i plazma Snježana Dupljanin