Navigacija
Viber

Prvi sastanak savjetodavne grupe za analizu sektora visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini iz projekta Savjeta Evrope i Evropske unije "Strateški razvoj visokog obrazovanja i standarda kvalifikacija"

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Univerzitet u Banjoj Luci je 2013. godine postao partner u projektu Savjeta Evrope i Evropske unije "Strateški razvoj visokog obrazovanja i standarda kvalifikacija".
Projekat će trajati dvije godine , finansiran je sredstvima iz fonda IPA i ima dvije komponente:
1. analizu stanja u visokom obrazovanju u BiH, kao putokaz za razvoj prioriteta strateškog razvoja i
2. napredak u provođenju okvira za visokoškolske kvalifikacije u BiH, sa osvrtom na relevantnost visokog obrazovanja za društvo i mogućnost zapošljavanja kroz razvoj dobre prakse za povezivanje visokoškolskih kvalifikacija sa zanimanjima, u pet odabranih polja (poljoprivreda i prerada hrane, inženjerstvo, informaciono-komunikacione tehnologije, ekonomija, obrazovanje nastavnika).

Prorektorica prof. dr Valerija Šaula

Sredinom decembra 2013. godine u Sarajevu je održan sastanak radnih grupa za standarde kvalifikacija, a 29. i 30.1.2014. godine prvi sastanak Savjetodavne grupe za analizu sektora visokog obrazovanja. 

U radu sastanka Savjetodavne grupe su učestvovali predstavnici sedam javnih i jednog privatnog univerziteta u Bosni i Hercegovini, predstavnici Unije studenata Republike Srpske, Unije studenata Univerziteta u Zenici, predstavnici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Agencije za razvoj visokog obrazovanje i osiguranje kvaliteta BiH, te predstavnici Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i kancelarije Savjeta Evrope u Bosni i Hercegovini.
Uvodna izlaganja podnijeli su evropski eksperti prof. dr Džousi Kvin (Jocey Quinn), sa Univerziteta u Plimutu (Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske), autorka raznih publikacija o društvenim aspektima obrazovanja, te Bruno Kurvale (Bruno Curvale), bivši predsjednik Evropske mreže za obezbjeđenje kvaliteta i međunarodni ekspert u obezbjeđenju kvaliteta iz Francuske.

Nakon dvodnevnog rada, dogovoreno je da se analiza stanja ograniči na tri sljedeća područja: povezivanje univerziteta sa poslovnim okruženjem (tržištem rada), studentsko iskustvo i internacionalizaciju univerziteta. Razmatrani su materijali vezani za pripremu metodologije planiranog istraživanja o stanju u ovim oblastima.