Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Elektroenergetika

Izbori u zvanjaElektrotehnički fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, u sastavu:

1. Dr Nikola Rajaković, redovni profesor, uža naučna oblast: Elektroenergetika, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, predsjednik
2. Dr Milenko Đurić, redovni profesor, uža naučna oblast: Elektroenergetika, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, član
3. Dr Petar Matić, docent, uža naučna oblast: Elektroenergetika, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Elektroenergetika Siniša Zubić