Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Silviekologija

Izbori u zvanjaŠumarski fakultet

Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkurskog materijala i pisanje izvještaja za izbor u zvanje u sastavu:

1. Dr Rade Cvjetićanin, vanredni profesor, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, predsjednik
2. Dr Zoran Manuaga, redovni profesor, Šumarski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Zoran Govedar, vanredni profesor, Šumarski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Silviekologija Jugoslav Brujić