Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za uže naučne oblasti Opšta pedagogija i Metodika vaspitno-obrazovnog rada

Izbori u zvanjaFilozofski fakultet

Odlukom Nastavno-Naučnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, u sastavu:

1. Dr Nenad Suzić, redovni profesor, uže naučne oblasti: Opšta pedagogija i Metodika vaspitno-obrazovnog rada, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik

2. Dr Tanja Stanković-Janković, docent, uža naučna oblast Metodika vaspitno-obrazovnog rada, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član

3. Dr Radivoje Kulić, redovni profesor biran na predmetima Andragogija i Savremeni pedagoški pravci, Univerzitet u Kosovskoj Mitrovici, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za uže naučne oblasti Opšta pedagogija i Metodika vaspitno-obrazovnog rada Snježana Đurđević i Ankica Milivojac