Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Andragogija

Izbori u zvanjaFilozofski fakultet

Odlukom Nastavno-Naučnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, u sastavu:

1. Dr Drago Branković, redovni profesor za užu naučnu oblast Opšta pedagogija, Filozofski fakultet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Mile Ilić, redovni profesor za uže naučne oblasti Didaktika, Opšta pedagogija i Metodika razredne nastave, Filozofski fakultet u Banjoj Luci, član
3. Dr Radivoje Kulić, redovni profesor na predmetima Andragogija i Savremeni pedagoški pravci, Univerzitet u Kosovskoj Mitrovici, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Andragogija Draženko Jorgić