Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Farmaceutska hemija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u zvanje u sastavu:

1. Dr Sote Vladimirov, redovni profesor, uža naučna oblast : Farmaceutska hemija, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, predsjednik
2. Dr Danica Agbaba, redovni profesor, uža naučna oblast : Farmaceutska hemija, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, član
3. Dr Katarina Nikolić, docent, uža naučna oblast : Farmaceutska hemija, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Farmaceutska hemija Žarko Gagić