Навигација
ViberX logo

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Фармацеутска хемија

Избори у звањаМедицински факултет

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:

1. Др Соте Владимиров, редовни професор, ужа научна област : Фармацеутска хемија, Фармацеутски факултет Универзитета у Београду, предсједник
2. Др Даница Агбаба, редовни професор, ужа научна област : Фармацеутска хемија, Фармацеутски факултет Универзитета у Београду, члан
3. Др Катарина Николић, доцент, ужа научна област : Фармацеутска хемија, Фармацеутски факултет Универзитета у Београду, члан

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Фармацеутска хемија Жарко Гагић