Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Metodika vaspitno-obrazovnog rada

Izbori u zvanjaFilozofski fakultet

Odlukom Nastavno-Naučnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, u sastavu:

1. Dr Veljko Banđur, redovni profesor, predsjednik
2. Dr Mile Ilić, redovni profesor, član
3. Dr Drago Branković, redovni profesor, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Metodika vaspitno-obrazovnog rada Margareta Skopljak