Navigacija
Viber X logo

Informacija sa 29. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na sjednici održanoj 19. 06. 2014. godine usvojio je Akcioni plan urađen na osnovu Zaključaka sa tematske sjednice Senata i Proširenog kolegijuma na temu „Nauka na Univerzitetu“.

Takođe, Senat je prihvatio Prijedlog Poljoprivrednog fakuleteta o izmjeni i dopuni Odluke o formiranju katedri i rasporedu predmeta po katedrama Univerziteta u Banjoj Luci, dok je prijedlog ovog fakulteta o izmjeni nastavnog plana na studijskom programu Animalna proizvodnja, kao i prijedlog Rudarskog fakulteta o izmjeni Nastavnog plana na Studijskom programu Rudarstvo vraćen na dopunu.

Na istoj sjednici donesena je Odluka o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Takođe, doneseno je više odluka o izboru i ponovnom izboru u nastavnička i saradnička zvanja, i to na: Akademiji umjetnosti, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom, Ekonomskom, Mašinskom, Rudarskom, Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta i Filozofskom fakultetu, te Visokoj školi unutrašnjih poslova.

Najviše akademsko tijelo Univerziteta na istoj sjednici donijelo je i više odluka
o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenoj doktorskoj disertaciji, i to na: Tehnološkom, Filozofskom i Fakultetu poličkih nauka, kao i odluke o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije na Tehnološkom i Filozofskom fakultetu.

Takođe, donesena je odluka o prihvatanju Izvještaja o podobnosti teme i specijalizanta za izradu doktorske disertacije te potvrđivanju programa usmenog doktorskog ispita na Ekonomskom fakultetu.

Senat je na svojoj 29. sjednici prihvatio Prijedlog Elektrotehničkog fakulteta o usvajanju recenzija za knjigu „Uvod u telekomunikacione sisteme i mreže“, autora doc. Dr Gordane Gardašević i Nebojše Miletića.

Isto tako, Senat je razmatrao imenovanje članova Komisije za izdavačku djelatnost, te je donesen zaključak da fakulteti koji nisu dostavili svoje prijedloge to urade u što skorije vrijeme kako bi članovi mogli biti imenovani.

U nastavku sjednice Senat je prihvatio: Prijedlog sporazuma o saradnji između Udruženja građana „Nešto više“ iz Sarajeva i Univerzitetskog preduzetničkog centra Univerziteta u Banjoj Luci; Prijedlog Rudarskog fakulteta o organizovanju instruktivne nastave; te Prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Ekonomskog fakulteta o utvrđivanju broja studenata i visini školarine za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija na Studijski programa na engleskom jeziku „MBA“.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3428/uni-3.jpg