Навигација
Viber

Информација са 29. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 19. 06. 2014. године усвојио је Акциони план урађен на основу Закључака са тематске сједнице Сената и Проширеног колегијума на тему „Наука на Универзитету“.

Такође, Сенат је прихватио Приједлог Пољопривредног факулетета о измјени и допуни Одлуке о формирању катедри и распореду предмета по катедрама Универзитета у Бањој Луци, док је приједлог овог факултета о измјени наставног плана на студијском програму Анимална производња, као и приједлог Рударског факултета о измјени Наставног плана на Студијском програму Рударство враћен на допуну.

На истој сједници донесена је Одлука о расписивању конкурса за избор наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци.

Такође, донесено је више одлука о избору и поновном избору у наставничка и сарадничка звања, и то на: Академији умјетности, Архитектонско-грађевинско-геодетском, Економском, Машинском, Рударском, Факултету физичког васпитања и спорта и Филозофском факултету, те Високој школи унутрашњих послова.

Највише академско тијело Универзитета на истој сједници донијело је и више одлука
о давању сагласности на извјештаје комисија о урађеној докторској дисертацији, и то на: Технолошком, Филозофском и Факултету поличких наука, као и одлуке о давању сагласности на извјештаје комисија о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на Технолошком и Филозофском факултету.

Такође, донесена је одлука о прихватању Извјештаја о подобности теме и специјализанта за израду докторске дисертације те потврђивању програма усменог докторског испита на Економском факултету.

Сенат је на својој 29. сједници прихватио Приједлог Електротехничког факултета о усвајању рецензија за књигу „Увод у телекомуникационе системе и мреже“, аутора доц. Др Гордане Гардашевић и Небојше Милетића.

Исто тако, Сенат је разматрао именовање чланова Комисије за издавачку дјелатност, те је донесен закључак да факултети који нису доставили своје приједлоге то ураде у што скорије вријеме како би чланови могли бити именовани.

У наставку сједнице Сенат је прихватио: Приједлог споразума о сарадњи између Удружења грађана „Нешто више“ из Сарајева и Универзитетског предузетничког центра Универзитета у Бањој Луци; Приједлог Рударског факултета о организовању инструктивне наставе; те Приједлог Наставно-научног вијећа Економског факултета о утврђивању броја студената и висини школарине за упис у прву годину другог циклуса студија на Студијски програма на енглеском језику „MBA“.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3428/uni-3.jpg