Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Neorganska i nuklearna hemija

Izbori u zvanjaPrirodno-matematički fakultet

Odlukom Nastavno-Naučnog vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, u sastavu:

1. Dr Jelena Penavin-Škundrić, redovni profesor, uža naučna oblast: Neorganska i nuklearna hemija, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Miladin Gligorić, redovni profesor, uža naučna oblast: Neorganska i nuklearna hemija, Tehnološki fakultet Zvornik, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, član
3. Dr Zora Popović, redovni profesor, uža naučna oblast: Neorganska hemijska tehnologija, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Neorganska i nuklearna hemija Svjetlana Sredić

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3693/logo-pmf.png