Navigacija
Viber

Akademska razmjena na Tehnološkom fakultetu

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, u okviru programa razmjene CEEPUS (Centralno-evropski program razmjene za univerzitetske studije), u kojem Univerzitet u Banjoj Luci učestvuje od akademske 2008/09. godine, borave profesori Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, doc. dr Sandra Dedijer i doc.dr Živko Pavlović.

Tokom cjelomjesečnog boravka na Tehnološkom fakultetu, gosti sa Univerziteta u Novom Sadu, održavaju predavanja za studente na Studijskom programu grafičko inženjerstvo, te učestvuju i drugim oblicima nastavnog i naučnog procesa.

Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci je jedan od prvih koji se aktivno uključio u mreže saradnje koja se finansira kroz CEEPUS program razmjene. Po tom osnovu preko 200 odlazećih i dolazećih nastavnika, saradnika i studenata Univerziteta u Banjoj Luci, do sada proveo je određeni period u razmjeni na univerzitetima zemalja ostalih članica tog programa. U ovom programu, osim Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, učestvuju visokoškolske ustanove iz sljedećih zemalja: Albanija, Austrija, Bugarska, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Hrvatska, Crna Gora i Češka, a aktivnosti se finansiraju iz sredstava budžeta nadležnih ministarstava država članica.

Goste iz Novog Sada, koji su zvanično posjetili Rektorat 15.03.2016. godine, primila je prof. dr Valerija Šaula, prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Banjoj Luci, a sastanku su prisustvovali i dr Mladen Stančić, viši asistent na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci i Jelena Rožić, ma, viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju u Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5196/NOVIsadSLIKA.jpg