Navigacija
Viber

Šesti skup katedri za menadžment zemalja jugoistočne Evrope i naučna konferencija

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Na Ekonomskom fakultetu Univerzitet u Banjoj Luci 7. i 8. oktobra 2016. godine održan je Šesti interkatedarski skup i naučna konferencije članica i članova katedri za menadžment zemalja jugoistočne Evrope koje su  zajednički organizovali Univerzitet u Banjoj Luci i Sveučilište u Mostaru, a čiji je domaćin ove godine bila Katedra za poslovnu ekonomiju, menadžment i marketing i Centar za projektni menadžment i preduzetništvo Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Riječ je o skupu koji se bavi problematikom organizacije i menadžmenta, te drugim srodnim područjima, poput preduzetništva, marketinga i informacionim tehnologijama, a na kojem su ove godine učešće uzeli  nastavnici i saradnici ekonomskih fakulteta i predstavnici drugih institucija iz Banje Luke, Mostara, Splita, Zagreba, Pule, Osijeka, Dubrovnika, Beograda, Novog Sada, Ljubljane,  Istočnog Sarajeva, Sarajeva, Zenice i Tuzle.

Kako je u pozdravnom obraćanju naveo predsjednik Programskog odbora skupa prof. dr Saša Petković, prodekan za nastavu Ekonomskog fakulteta Univerzitet u Banjoj Luci, šesti po redu interkatedarski skup  i naučna konferencije pod nazivom “Savremeni preduzetnički menadžment i organizacija u digitalnoj eri u zemljama u tranziciji: prepreke i mogućnosti”, organizovani su u cilju nastavka regionalne saradnje među vodećim ekonomskim fakultetima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, ali i unapređenja veza među najznačajnijim visokoškolskim ustanovama iz oblasti menadžmenta u cijelom regionu.

U ime suorganizatora skupa – Sveučilišta  u Mostaru, učesnike je pozdravio prof. dr Zdenko Klepić, prodekan Ekonomskog fakulteta i potpredsjednik Programskog odbora koji je istakao da je jedan od efekata saradnje katedri ekonomskih fakulteta u regionu i zajedničko objavljivanje knjiga.

U ime Univerziteta u Banjoj Luci prisutnim se obratila prof. dr  Biljana Antunović, prorektor za međunarodnu saradnju, te izrazila očekivanje da će ovaj skup od naredne godine biti kategorisan od strane nadležnim ministarstava nauke i tehnologije u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, čime bi poprimio još veće razmjere, dok je u ime dekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci učesnike skupa  pozdravio prof. dr  Goran Popović,  prodekan za naučnoistraživački rad, te ih upoznao sa dometima Fakulteta u domenu nauke i istraživanja.

Radni dio skupa počeo je plenarnim izlaganjem  dr Jasmina Komića, redovnog profesora Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i ministra nauke i tehnologije Republike Srpske, na temu : “Transfer znanja i najboljih praksi preduzetništva u realni sektor i podržavanje procesa komercijalizacije inovacija.“

U okviru skupa organizovan je i okrugli sto „IT Klaster Banja Luka: Priča o saradnji između Ekonomskog fakulteta, Banja Luka, Centra za projektni menadžment i preduzetništvo i IT Klastera Banja Luka“.

Radovi prijavljeni za ovaj skup, prezentovani su  kroz tri paralelne sesije: Menadžment i marketing; Korporativno upravljanje, te Preduzetništvo i IT, a biće objavljeni u posebnom zborniku - u obliku elektronske knjige i u redovnom izdanju časopisa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Acta Economica http://www.actaeconomica.efbl.org/.
 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5771/PRVAA.JPG
  • /uploads/attachment/vest/5771/IMG_4050.JPG
  • /uploads/attachment/vest/5771/IMG_4076.JPG
  • /uploads/attachment/vest/5771/IMG_4051.JPG