Navigacija
Viber X logo

Za nagrade nastavnicima i saradnicima Univerziteta 120.000 KM

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci na 15. sjednici, 26. septembra 2022. godine, donio je Odluku o raspisivanju konkursa za dodjelu novčanih nagrada nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Banjoj Luci za ostvarene međunarodne rezultate u naučno-istraživačkom i obrazovnom radu za 2021. godinu, a ukupan fond za nagrade je 120.000 KM.

Kako se navodi u Odluci Upravnog odbora, Univerzitet u Banjoj Luci raspisuje konkurs za dodjelu novčanih nagrada nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Banjoj Luci za ostvarene rezultate, istaknuti rad i dostignuća u naučno-istraživačkoj i obrazovnoj djelatnosti u 2021. godini, u tri kategorije, i to:

1) za dodjelu novčane nagrade nastavnicima i saradnicima koji su autori naučnog rada objavljenog u indeksiranom naučnom časopisu,

2) za dodjelu novčane nagrade nastavnicima i saradnicima koji su rukovodioci, koordinatori ili učesnici međunarodnog naučno-istraživačkog projekta, i

3) za dodjelu novčane nagrade nastavnicima i saradnicima koji su koordinatori ili kontakt osobe Erazmus+ projekata – Ključna akcija 2 – Izgradnja kapaciteta.

Plan je da se nastavnici i saradnici koji su autori naučnog rada, objavljenog u indeksiranog naučnom časopisu, nagrade ukupnim fondom do 100.000 KM, dok je fond za nagrade nastavnicima i saradnicima koji su rukovodioci, koordinatori ili učesnici međunarodnog naučno-istraživačkog projekta do 15.000 KM. Nastavnici i saradnici koji su koordinatori ili kontakt osobe Erazmus+ projekata – Ključna akcija 2 – Izgradnja kapaciteta biće nagrađeni ukupnim novčanim fondom do 5.000 KM.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na internetskoj stranici Univerziteta (www.unibl.org), gdje se nalaze i sve dodatne informacije o ovom konkursu.

Zainteresovani kandidati mogu predati svoju prijavu putem pošte na sljedeću adresu: Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka.

Prijem dokumentacije i bodovanje kandidata vršiće Komisija za dodjelu priznanja i nagrada Univerziteta. Nakon što izvrši bodovanje i rangiranje kandidata, Komisija će Upravnom odboru Univerziteta na dalje odlučivanje dostaviti pisano mišljenje sa obrazloženjem.

Konkurs za dodjelu novčanih nagrada nastavnicima i saradnicima
 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/12690/IMG-2608.jpg