Navigacija
Viber

Informacija sa 93. sjednice Senata

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj LuciOpšte

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na 93. sjednici, održanoj 25. maja 2023. godine, razmotrio je i podržao Prijedlog troškovnika za akademsku 2023/24. godinu.

Pokrenuta je i Inicijativa za izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu. Na sjednici održanoj u Rektoratu razmotrena su i jednoglasno usvojena Pravila za prijavu i realizaciju CEEPUS III mreže, kao i Pravila o radu Komisije i kriterijumima za sprovođenje postupka izbora kandidata za razmjenu odlazećih studenata i osoblja u okviru programa Erazmus+ KA171. Podršku su dobile i izmjene i dopune Odluke Senata o prikupljanju i praćenju rodno relevantnih podataka i izvještavanja o realizaciji Akcionog plana za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Banjoj Luci, broj: 02/04-3.2179-9/22 od 27. oktobra 2022. godine. Usvojen je Izvještaj o samovrednovanju Univerziteta u Banjoj Luci u tekućoj godini.

Senat je donio i Odluku o raspisivanju konkursa za izbor u akademska zvanja, a donesene su i odluke o izboru u nastavnička i saradnička zvanja na sljedećim članicama: Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Elektrotehničkom fakultetu, Medicinskom fakultetu, Pravnom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu, Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta i Filozofskom fakultetu.

Donesene su odluke o usvajanju izvještaja komisija o ocjenama podobnosti teme, kandidata i ispunjenosti uslova za mentorstvo za izradu doktorskih disertacija kandidata na Medicinskom fakultetu i Pravnom fakultetu.

Senat je dao podršku i za zaključivanje Sporazuma o saradnji Univerziteta u Banjoj Luci sa Novosibirskim državnim univerzitetom za arhitekturu i građevinarstvo, kao i Sporazuma o akademskoj saradnji između Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Fakulteta mašinstva i ekonomskih nauka Tehničkog univerziteta u Gracu. Saglasnost je data i za zaključivanje Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Željeznica Republike Srpske a. d. Doboj.

U sklopu tekućih pitanja, bilo je riječi o promociji i pripremi upisa nove generacije studenata na Univerzitet u Banjoj Luci.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/13355/0483.jpg