Navigacija
Viber X logo

Studenti FPN-a uspješno obavili praksu

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Studenti Studijskog programa primijenjena sociologija Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci (FPN UNIBL) Dragana Babić, Anđela Višić, Kristina Milutin, Kristina Tepavčević i Ružica Damjanović uspješno su okončali praksu u Kancelariji prorektora za ljudske i materijalne resurse Rektorata UNIBL.

Pod mentorstvom  višeg stručnog saradnika za ljudske i materijalne resurse mr Tatjane Marić, studenti su od 13. oktobra 2023. godine do 19. januara 2024. godine imali priliku da steknu praktična iskustva iz raznih segmenata upravljanja ljudskim resursima poput kreiranja strategije i planiranja ljudskih resursa, regrutovanja, selekcije kandidata, motivacije zaposlenih i sl.

Takođe, studenti su upoznati sa zakonskim i podzakonskim aktima u oblasti obrazovanja i radnih odnosa, sa akcentom na proceduri raspisivanja konkursa i izbor u zvanje, kao i proceduri sklapanja ugovora sa kandidatima koji su napredovali ili dobili prvi izbor u zvanje i zasnovali radni odnos.

Osim u Kancelariji prorektora za ljudske i materijalne resurse i Sekretarijatu Univerziteta, studenti su nova praktična znanja iz domena upravljanja ljudskim resursima usvajali i tokom posjeta pojedinim fakultetima Univerziteta u Banjoj Luci, kao i u Univerzitetskom računarskom centru.

Po ocjeni mentora mr Tatjane Marić, studenti su pokazali izuzetnu zainteresovanost za sticanje praktičnog znanja i razumijevanje procesa upravljanja  ljudskim resursima, što će im biti od koristi u budućem profesionalnom životu. 

Foto: D. Desnica

 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/13954/studentska-praksa-3.jpg
  • /uploads/attachment/vest/13954/studentska-praksa-2.jpg
  • /uploads/attachment/vest/13954/studentska-praksa-1.jpg