Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke mjerača sadržaja hlorofila u okviru realizacije projekta „Monitoring obezbijeđenosti poljoprivrednih usjeva mineralnim materijama metodom daljinske detekcije“ Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 2

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke mjerača sadržaja hlorofila u okviru realizacije projekta „Monitoring obezbijeđenosti poljoprivrednih usjeva mineralnim materijama metodom daljinske detekcije“ Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fak...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke bespilotne letjelice sa multispektralnom kamerom u okviru realizacije Erazmus+ projekta GEOBIZ Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 1

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke bespilotne letjelice sa multispektralnom kamerom u okviru realizacije Erazmus+ projekta GEOBIZ Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 1. PRILOG: Obrazac r...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluge izrade  video prezentacije za potrebe projekta "Biological Method (Bees) for Explossive Detection" Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluge izrade  video prezentacije za potrebe projekta "Biological Method (Bees) for Explossive Detection" Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Obrazac realizacije ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke radova na izgradnji pješačkih staza u zaštićenom području "Univerzitetski grad" za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke radova na izgradnji pješačkih staza u zaštićenom području "Univerzitetski grad" za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Obrazac realizacije ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke stomatološkog materijala za potrebe SC "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke stomatološkog materijala za potrebe SC "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Obrazac realizacije ugovora - LOT 1               Obrazac realizacije ugovora -...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke iznajmljivanja i održavanja aplikativnog softvera sa pratećim interfejsom za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke iznajmljivanja i održavanja aplikativnog softvera sa pratećim interfejsom za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: obrazac realizacij...