Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke stomatološkog materijala za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke stomatološkog materijala za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci   Prilog :   Odluka o izboru - LOT 1                  Odl...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga izrade urbanističko-tehničkih uslova za nadogradnju i energetsku sanaciju objekta Stomatologije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga izrade urbanističko-tehničkih uslova za nadogradnju i energetsku sanaciju objekta Stomatologije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Obrazac realizacije ugovora.

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga proljećne i jesenje sistematske deratizacije prostorija, zelenih površina i kanalizacione mreže za potrebe organizacionih jedinica Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga proljećne i jesenje sistematske deratizacije prostorija, zelenih površina i kanalizacione mreže za potrebe organizacionih jedinica Univerziteta u Banjoj Luci.     PRILOG: Obrazac realizacije ...