Navigacija

Arhiva novosti

​​​Odbrana doktorske disertacije mr Mire Laketić

Dana 20.08.2020. godine (četvrtak), u 13 časova, kandidatkinja mr Mira Laketić brani doktorsku disertaciju:  „VASPITNO-OBRAZOVNI EFEKTI ANALIZE KNJIŽEVNOG LIKA U INDIVIDUALIZOVANOJ RAZREDNOJ NASTAVI KNJIŽEVNOSTI“ Odbrana doktorske disertacije će...