Navigacija

Arhiva novosti

Broj: 01-2645/09 Dana, 29.05.2009.godine     Na osnovu člana 138. stav 3. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci,  raspisuje se K O N K U R S I   ZA IZBOR NASTAVNIKA: Za uže naučne oblasti: 1.     Ekonomska analiza, za nastavni predmet Sa...