Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke mjernog instrumenta za analizu korjenovog sistema metodom akustične tomografije za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke mjernog instrumenta za analizu korjenovog sistema metodom akustične tomografije za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Obrazac realizacije ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke  stomatološkog materijala za protetiku za izvođenje nastave na studijskom programu Stomatologija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke  stomatološkog materijala za protetiku za izvođenje nastave na studijskom programu Stomatologija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2.   PRILOG: Obrazac realizacije ugovora - L...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke potrošnog stomatološkog materijala za izvođenje nastave na studijskom programu Stomatologija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke potrošnog stomatološkog materijala za izvođenje nastave na studijskom programu Stomatologija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1. PRILOG: Obrazac realizacije ugovora - LOT 1

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga kopiranja udžbenika za potrebe održavanja kurseva kineskog jezika za potrebe Konfucijevog instituta Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga kopiranja udžbenika za potrebe održavanja kurseva kineskog jezika za potrebe Konfucijevog instituta Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Obrazac realizacije ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke laboratorijske opreme za potrebe projekta „Sinteza površinskih aktivnih materija na bazi obnovljivih domaćih sirovina“ Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 8

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke laboratorijske opreme za potrebe projekta „Sinteza površinskih aktivnih materija na bazi obnovljivih domaćih sirovina“ Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 8. PRILOG: Obrazac rea...