Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke kitova za potrebe izvođenja projekta „Prognostički značaj morfoloških karakteristika tumora i ekspresije receptora faktora rasta u karcinomu grlića materice“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke kitova za potrebe izvođenja projekta „Prognostički značaj morfoloških karakteristika tumora i ekspresije receptora faktora rasta u karcinomu grlića materice“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banj...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga kolektivnog osiguranja zaposlenih i studenata i usluga osiguranja imovine za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga kolektivnog osiguranja zaposlenih i studenata i usluga osiguranja imovine za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Obrazac realizacije ugovora - LOT 1               Obrazac realizacij...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke uređaja za akustičnu tomografiju drveta (stabala) – 2D tomografija za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke uređaja za akustičnu tomografiju drveta (stabala) – 2D tomografija za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci.   Prilog: Odluka o izboru.

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke računarske opreme za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci - javna nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 1. Prilog: Obrazac realizacije...

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja u postupku javne nabavke dodatnih radova na sanaciji prostorija za potrebe Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja u postupku javne nabavke dodatnih radova na sanaciji prostorija za potrebe Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja...