Navigacija

Arhiva novosti

Stipendije za industirujsku praksu u Japanu

Vulcanus u Japanu predstavlja program industrijskih praksi za studente EU/COSME država.  Cijeli program se obavlja u Japanu, s tim da počinje u septembru jedne, a završava u avgustu sljedeće godine. Program obuhvata: Seminar o Japanu; Intenzi...