Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke licence za sogtver Pentacle (Molecular Discovery Ltd)  za potrebe Erasmis + projekta "Inoviranje alaza za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini" - IQPHARM Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke licence za sogtver Pentacle (Molecular Discovery Ltd)  za potrebe Erasmis + projekta "Inoviranje alaza za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini" - IQPHARM Medicinskog fakulteta ...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke računarske opreme za potrebe Erasmus+ projekta „Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini“ – IQPHARM Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke računarske opreme za potrebe Erasmus+ projekta „Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini“ – IQPHARM Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: O...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke sredstava za zaštitu biljaka za potrebe Eksperimentalno-edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta i Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke sredstava za zaštitu biljaka za potrebe Eksperimentalno-edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta i Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Obrazac realizacije ugovora ...