Navigacija

prof. dr Asima Davidović
redovni profesor

051/462-400
051/434-371 lok 129
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Biohemijsko inženjerstvo redovni profesor 26. maj 2011.

Bibliografija

Radovi u časopisima

  TOTAL PHENOLIC CONTENT, ANTIOXIDANT AND ANTIMICROBAL ACTIVITY OF Equisetum arvense L.

  DOI 10.2298/CICEQ120327040K
  Časopis CHEMICAL INDUSTRY & CHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY
  Godina 2013
  Autori Zoran Kukrić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Svjetlana Pavičić, Mirjana Žabić, Snježana Matoš i Asima Davidović
  Volumen 19
  Broj 1
  Strana od 37
  Strana do 43
  Veb adresa www.ache.org.rs/CICEQ

  Promjene hemijskog sastava i mikrobiološki status fermentisanih kobasica tokom zrenja

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2011
  Autori Snježana Mandić, Asima Davidović, Ljiljana Topalić-Trivunović, Branka Topić, Aleksandar Savić, Snježana Matoš i Sandra Stojković
  Broj 5
  Strana od 45
  Strana do 49

  Use of biosensors in the food industry

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Asima Davidović i Aleksandar Savić
  Volumen 3
  Strana od 33
  Strana do 38

  Ispitivanje kvaliteta jabukovog sirćeta na banjalučkom tržištu

  Časopis Technologica Acta
  Godina 2010
  Autori Siniša Đaković, Ana Velemir, Aleksandar Savić i Asima Davidović
  Volumen 3
  Broj 2
  Strana od 49
  Strana do 55

  Mikrobna proizvodnja biorazgradljivih polimera

  Časopis Technologica Acta
  Godina 2010
  Autori Asima Davidović i Aleksandar Savić
  Volumen 3
  Broj 1
  Strana od 13
  Strana do 20

  Antibakterijsko dejstvo kombuha napitaka na bazi ljekovitog bilja

  Časopis GLASNIK HEMIČARA, TEHNOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2009
  Autori Aleksandar Savić, Asima Davidović i Ljiljana Topalić-Trivunović
  Volumen 1
  Strana od 131
  Strana do 136

  Praćenje toka fermentacije čajne gljive (Kombuhe) u podlogama na bazi ljekovitog bilja

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2009
  Autori Aleksandar Savić i Asima Davidović
  Volumen 1
  Strana od 137
  Strana do 141

  Antioksidativna i antimikrobna aktivnost ekstrakta Rejnoutria japonica

  DOI 10.2298/HEMINDO0904427P
  Časopis HEMIJSKA INDUSTRIJA
  Godina 2009
  Autori Svjetlana Pavičić, Zoran Kukrić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Asima Davidović i Mirjana Žabić
  Volumen 5
  Broj 63
  Strana od 427
  Strana do 432

Radovi sa skupova

  UTICAJ KOMERCIJALNIH PEKTOLITIČKIH PREPARATA NA PROIZVODNJU I KVALITET JABUČNOG VINA

  Naučni skup IV međunarodni kongres: „Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji“
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Aleksandar Savić, Asima Davidović, Milenko Blesić i Ana Velemir
  Strana od 364
  Strana do 374

  Mliječno-kisela fermentacija šampinjona (Agaricus bisporus) sa Lactobacillus plantarum

  Naučni skup IX savjetovanje hemičara i tehnologa RS
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Neda Milanović, Asima Davidović i Aleksandar Savić
  Strana od 338
  Strana do 345

  Proizvodnja voćnog vina od različitih voćnih supstrata

  Naučni skup IX savjetovanje hemičara i tehnologa RS
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Danica Kuzmanović, Aleksandar Savić i Asima Davidović
  Strana od 346
  Strana do 355

  ANTIOXIDATIVE AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF Raynoutria japonica EXTRACT

  Naučni skup 8th Symposium Novel Technologies and Economic Development, Faculty of Technology, Leskovac
  Publikacija BOOK OF ABSTRACTS
  Godina 2009
  Autori Svjetlana Pavičić, Zoran Kukrić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Asima Davidović i Mirjana Žabić
  Strana od 50

  Uticaj koncentracije šećera na tok alkoholne fermentacije jabučnog soka

  Naučni skup III Savjetovanje o proizvodnji i preradi hrane [sa međunarodnim učešćem] „agroTECH“
  Publikacija Zbornik radova (Proceedings)
  Godina 2008
  Autori Irena Nedić, Vladimir Božičić, Aleksandar Savić i Asima Davidović
  Strana od 132
  Strana do 138

  STRUKTURNE PROMJENE I PROMJENE OSOBINA MATERIJALA KOTLOVSKIH CIJEVI

  Naučni skup SARADNJA ISTRAŽIVAČA RAZLIČITIH STRUKA NA PODRUČJU KOROZIJE I ZAŠTITE MATERIJALA a sa glavnom temom: INTERDISCIPLINARNI PRISTUP PROBLEMATICI ZAŠTITE KONSTRUKCIONIH MATERIJALA.
  Publikacija Knjiga radova, ISBN 86-82343-06-1
  Godina 2005
  Autori Đurađ Davidović, Asima Davidović i Saša Papuga
  Strana od 263
  Strana do 270

Knjige

  Praktikum iz Industrijske mikrobiologije

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet
  ISBN 978-99938-54-33-3
  Godina 2010
  Autori Asima Davidović i Aleksandar Savić
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 105