Navigacija

Ognjen Čalić

Šef računarskog centra - II-13
Elektrotehnički fakultet
051/221-820

Bibliografija

Radovi u časopisima

  UML-business profile-based business model of visa issuing system

  Časopis ELECTRONICS
  Godina 2005
  Autori Dražen Brđanin, Slavko Marić, Ognjen Čalić i Siniša Macan
  Volumen 9
  Broj 1
  Strana od 54
  Strana do 57
  Veb adresa http://www.electronics.etfbl.net/journal/El_2005_1_Complete.pdf

Radovi sa skupova

  Migracija poslovnog objektnog modela u relacionu bazu podataka

  Naučni skup ETRAN 2005
  Publikacija Zbornik 49. konferencije za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku - ETRAN 2005, tom III
  Godina 2005
  Autori Dražen Brđanin, Slavko Marić, Ognjen Čalić, Siniša Macan i Krstan Bošnjak
  Strana od 166
  Strana do 169

  Poslovni model sistema za izdavanje viza na bazi biznis profila UML-a

  Naučni skup INFOTEH 2005
  Publikacija Zbornik radova simpozijuma INFOTEH - Jahorina 2005, vol. 4
  Godina 2005
  Autori Dražen Brđanin, Slavko Marić, Ognjen Čalić i Siniša Macan
  Strana od 211
  Strana do 216
  Veb adresa http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2005/radovi/E-I/E-I-4.doc

Projekti

Inovacioni izazov Banja Luka - grad budućnosti

Glavni cilj projekta "BL BusTracker" jeste razvoj softverske aplikacije za mobilne uređaje, koja treba da omogući praćenje autobusa u javnom gradskom prevozu u urbanoj zoni grada Banja Luka. U okviru pilot projekta biće omogućeno praćenje vozila na linijama 10 i 13.

Broj projekta 1255024
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Dražen Brđanin
Projektni tim Filip Stojanković
Dragan Jović
Danijela Banjac, ma
Dejan Mijić
Ognjen Čalić
Aleksandar Bosančić
Finansijer UNDP NEW YORK
Početak realizacije 01.09.2020.
Završetak projekta 31.03.2022.
Vrijednost projekta 58032.0 BAM

Nacionalne inicijative za otvorenu nauku u Evropi

Misija i vizija projekta je da bude centralni uslužni servis Evropskog oblaka otvorene nauke (EOSC), da se obaveže upravljanju EOSC-om i obezbijedi uključivanje na evropskom nivou. Cilj projekta je podržati razvoj i uključivanje nacionalnih inicijativa za oblak otvorene nauke u 15 država članica i pridruženih zemalja u ukupnu šemu upravljanja EOSC-om, širiti EOSC i FAIR principe u zajednici i istu obučavati

Broj projekta 1255009
Status Aktivan
Tip projekta Horizont 2020
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac doc. dr Mihajlo Savić
Projektni tim mr Dragana Radulović
Ognjen Čalić
doc. dr Borut Bosančić
prof. dr Milorad Božić
prof. dr Vladimir Risojević
doc. dr Marijana Arapović-Savić
Vladan Stojnić
doc. dr Marina Antić
Finansijer Evropska komisija
Početak realizacije 01.09.2019.
Završetak projekta 01.09.2022.
Vrijednost projekta 245750.0 BAM

VI-SEEM (VRE FOR REGIONAL INTERDISCIPLINARY COMMUNITIES IN SOUTHEAST EUROPE & THE EASTERN MEDITERRANEAN)

Osnovni cilj ovog projekta , u okviru H2020 je kreiranje pretpostavki i izvođenje inicijalne digitalizacije dijela kataloga Muzeja RS...

Broj projekta 8300592
Status Neaktivan
Tip projekta Horizont 2020
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Milorad Božić
Projektni tim doc. dr Mihajlo Savić
Ognjen Čalić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2018.
Završetak projekta 31.03.2019.
Vrijednost projekta 12000.0 BAM